Υδρόγειος

Το Allinsurance συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Υδρόγειος Ασφαλιστική – Προφίλ εταιρείας

Η Υδρόγειος ασφαλιστική είναι μία αμιγώς ιδιωτική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, μεταξύ των μεγαλύτερων στον κλάδο των γενικών ασφαλειών και δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα από το 1973. Στα προϊόντα της συμπεριλαμβάνονται σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις για την προστασία του ιδιώτη, του επαγγελματία ή επιχειρηματία, της περιουσίας και της οικογένειάς του. Τα προϊόντα της διατίθενται αποκλειστικά μέσω δικτύου ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ενώ διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο από υποκαταστήματα και γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική προτεραιότητά τους είναι να παρέχουν στον ασφαλισμένο ουσιαστική και ολοκληρωμένη κάλυψη, στο σωστό κόστος, με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, πάντα με ανθρώπινο πρόσωπο!

Η «Ασφαλής Δύναμη» δίπλα σας – πάνω από 45 χρόνια

Η άμεση και δίκαιη αποζημίωση, οι ποιοτικές υπηρεσίες, η συνέπεια και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε αποτελούν στοιχεία που διακρίνουν την Υδρόγειο Ασφαλιστική και που διαχρονικά έχουν χτίσει τη θέση και τη φήμη της στην αγορά. Για να πετύχουμε τους υψηλούς αυτούς στόχους εστιάζουμε πρωτίστως στην υγιή και κερδοφόρο ανάπτυξη της εταιρείας και τη συνεχή θωράκιση των οικονομικών της μεγεθών. Χάρη σε αυτή τη στρατηγική η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει πετύχει να αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον εύρωστες οικονομικά και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες.

Υδρόγειος Ασφαλιστική – Ασφάλεια αυτοκινήτου

Η Υδρόγειος προσφέρει 5 ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου που καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες:

> Eco
> Basic
> Auto Extra Plus (Eco)
> Auto Extra Plus (Basic)
> Premium Auto

Υδρόγειος Ασφαλιστική – Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Υδρόγειο μπορείς να καλέσεις το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο στο 210 94 77 200 ή να στείλεις μήνυμα στο e-mail: Ydrogios@ydrogios.gr.