Κάρτα υγείας

Κάρτα Πρωτοβάθμιας Υγείας

Με την Κάρτα Πρωτοβάθμιας Υγείας εξασφαλίζεις ιατρικές παροχές – Απεριόριστες και Δωρεάν Ιατρικές επισκέψεις – σε προνομιακή τιμή

Απεριόριστες και Δωρεάν Ιατρικές επισκέψεις
Δωρεάν, στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, και σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες.
Απεριόριστες και Δωρεάν Ιατρικές επισκέψεις
Με συμμετοχή 10€/επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για προγραμματισμένα ραντεβού, σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες.
Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις
 σε σύγχρονα Πολυιατρεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) με συμμετοχή 10 ευρώ/επίσκεψη.
Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις
σε πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτών ιατρών (πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης) με συμμετοχή 15 ευρώ/επίσκεψη
Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος
Περιλαμβάνει Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τριγλικερίδια, Γλυκόζη, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη, καθώς και ηπατικό έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT. Πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά κέντρα.
Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος
Περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής κοιλότητας και καθαρισμό οδόντων. Επιπλέον, για ασφαλισμένους/συνδρομητές κάτω των 14 ετών περιλαμβάνει και η φθορίωση. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία.
Οδοντιατρική κάλυψη
Οδοντιατρικές πράξεις – επεμβάσεις με κάλυψη εώς 50%. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία.
Δωρεάν οφθαμολογικός έλεγχος
Περιλαμβάνει μέτρηση οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα.
Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως αξίας εώς 250 ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Για αγορές γυαλιών οράσεως άνω των 100 ευρώ παρέχεται επιδότηση 80 ευρώ ή συμμετοχή του ασφαλισμένου 40% στην λιανική τιμή αγοράς. Πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα καταστήματα οπτικών.
Τηλεφωνικό ιατρικό συντονιστικό κέντρο 24 ώρες το 24ωρο.
Ενημέρωση και συντονισμός λειτουργίας των παροχών.