Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπού

Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

Το πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών Immigrants απευθύνεται:

 • Σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητο δικαιολογητικό από 3 μηνών έως 75 ετών).
 • Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.
 • Σε ανασφάλιστους που επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη εντός Ελλάδας στα δημόσια νοσοκομεία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας με κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας κατά 80% και μέχρι του ποσού των 10.000€ τον χρόνο.
  • Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα/ασθένεια κατά 80% και μέχρι του ποσού των 1500€ τον χρόνο.
  • Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα με κάλυψη 80% και μέχρι του ποσού των 15000€ τον χρόνο.
  • Απώλεια ζωής από ατύχημα με κάλυψη 80% και μέχρι του ποσού των 15.000€ τον χρόνο.
 • Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα και με online αίτηση ασφάλισης. Μετά την πληρωμή θα παραλάβατε στο email σας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τη βεβαίωση ασφάλισης.